Szukaj

Formularz Zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU NUMER ZAMÓWIENIA: .............................. 

DATA ZAMÓWIENIA: .......................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .................................................................................................... 

IMIĘ I NAZWISKO: ..................................................................................................................

ADRES: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. TELEFON: .................................................... EMAIL: ............................................................. 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: (zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa Banku: .......................................................................................................... Numer rachunku..................................................................................................................

NAZWA TOWARU:..........................

ILOŚĆ:...................................................................

CENA BRUTTO......................................................

PRZYCZYNA ZWROTU..........................................................

Uwagi Klienta: ....................................................................................................................................... 

 Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu. 


                                                                                                                                                                                              .................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                                (czytelny podpis Klienta)

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Kliknij tu, aby złożyć zamówienie!